حاضرین در سایت

ما 5 مهمان آنلاین داریم

امروز

 
چهارشنبه
1397
اردیبهشت
5
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir
 

دفتر شعر شاهد و مشهود
   نمایش # 
1 چه آسان باشدم جان کندن از دنیا 2543
2 آنکه مقصد نِگرَد ره يافته 2785
3 وای من 3102
4 و چه زود گذشت 1583
5 سرنوشتمان 2457
6 ره نُما بر ما 2263
7 دَلِّ حذر 1427
8 اکثراً بينَم 1393
9 ايمان دل 1368
10 جُدا شو 1368
11 فُدای زَر 1316
12 مَنظر يار 1296
13 حکمت عالم 1303
 
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir