حاضرین در سایت

ما 29 مهمان آنلاین داریم

امروز

 
پنجشنبه
1397
آذر
22
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir
 

دفتر شعر شاهد و مشهود
   نمایش # 
1 چه آسان باشدم جان کندن از دنیا 2806
2 آنکه مقصد نِگرَد ره يافته 3067
3 وای من 3379
4 و چه زود گذشت 1759
5 سرنوشتمان 2725
6 ره نُما بر ما 2519
7 دَلِّ حذر 1613
8 اکثراً بينَم 1569
9 ايمان دل 1543
10 جُدا شو 1546
11 فُدای زَر 1493
12 مَنظر يار 1456
13 حکمت عالم 1478
 
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir