دفتر شعر شاهد و مشهود

حاضرین در سایت

ما 12 مهمان آنلاین داریم

امروز

 
یکشنبه
1397
مرداد
28
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir
 

دفتر شعر شاهد و مشهود
   نمایش # 
1 چه آسان باشدم جان کندن از دنیا 2659
2 آنکه مقصد نِگرَد ره يافته 2908
3 وای من 3218
4 و چه زود گذشت 1663
5 سرنوشتمان 2580
6 ره نُما بر ما 2385
7 دَلِّ حذر 1495
8 اکثراً بينَم 1465
9 ايمان دل 1445
10 جُدا شو 1441
11 فُدای زَر 1394
12 مَنظر يار 1363
13 حکمت عالم 1381
 
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir