حاضرین در سایت

ما 6 مهمان آنلاین داریم

امروز

 
پنجشنبه
1397
خرداد
31
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir
 

دفتر شعر شاهد و مشهود
   نمایش # 
1 چه آسان باشدم جان کندن از دنیا 2599
2 آنکه مقصد نِگرَد ره يافته 2852
3 وای من 3161
4 و چه زود گذشت 1622
5 سرنوشتمان 2523
6 ره نُما بر ما 2324
7 دَلِّ حذر 1459
8 اکثراً بينَم 1431
9 ايمان دل 1406
10 جُدا شو 1407
11 فُدای زَر 1356
12 مَنظر يار 1329
13 حکمت عالم 1339
 
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir