حاضرین در سایت

ما 20 مهمان آنلاین داریم

امروز

 
سه شنبه
1396
اسفند
1
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir
 

دفتر شعر شاهد و مشهود
   نمایش # 
1 چه آسان باشدم جان کندن از دنیا 2433
2 آنکه مقصد نِگرَد ره يافته 2668
3 وای من 2978
4 و چه زود گذشت 1488
5 سرنوشتمان 2355
6 ره نُما بر ما 2151
7 دَلِّ حذر 1334
8 اکثراً بينَم 1302
9 ايمان دل 1276
10 جُدا شو 1280
11 فُدای زَر 1224
12 مَنظر يار 1211
13 حکمت عالم 1212
 
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir