حاضرین در سایت

ما 28 مهمان آنلاین داریم

امروز

 
سه شنبه
1397
آبان
1
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir
 

دفتر شعر شاهد و مشهود
   نمایش # 
1 چه آسان باشدم جان کندن از دنیا 2727
2 آنکه مقصد نِگرَد ره يافته 2974
3 وای من 3294
4 و چه زود گذشت 1708
5 سرنوشتمان 2646
6 ره نُما بر ما 2443
7 دَلِّ حذر 1561
8 اکثراً بينَم 1517
9 ايمان دل 1491
10 جُدا شو 1494
11 فُدای زَر 1448
12 مَنظر يار 1410
13 حکمت عالم 1427
 
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir