حاضرین در سایت

ما 20 مهمان آنلاین داریم

امروز

 
یکشنبه
1397
آبان
27
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir
 

همين شعر مشاهده در قالب PDF چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 
اشعار جواد شیرمحمدی - عاشق و معشوق

 

 

دِگر ظلمِ بيش ، از دگر من نَبينم

دگر پاي جوي خيالم نَشينَمتمام شد دگر غربتم در شلوغي

دگر دل نريزد مرا از يه بوقيدگر گريه در هر شبم را ندارم

گلويي گرفته زِ غم را ندارمدگر شعرهاي شبانه نگويم

زِ بي رحمي اين زمانه نگويمهمه سالها شد تمام از تو ، دوري

تمام شد سَرَم را سپيدي و بوريدگر مهرباني به هر کس تمام شد

غم ديگري خوردنم را ، تمام شددگر سوزشِ آفتابي ، نبينم

سياهي و تاري چشمان ، نبينمنفسهاي بي همنفس را تمام شد

قفسهاي بي همقفس را ، تمام شددگر کس برايت که شعري نگويد

رَه و ياد نازت به دل را نجويداگر پيش تو بودم و حال رفتم

بدان ديده را جز به يادت نبستمتو اي ناز من در دلم ماندگاري

و اين دل گذارم بَرَت ، يادگاريتمام شد مرا غربت و بي قراري

شود امشبم روح از تن فراريفقط حال گِريم برايت به زاري

همين قطره اَشکم نَماند ، يادگاري

 

نظرات

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است ! شما اولین نفر باشید

نظرشما؟
 
 
 
 
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir