حاضرین در سایت

ما 5 مهمان آنلاین داریم

امروز

 
یکشنبه
1397
آبان
27
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir
 

کم می نخواهم مشاهده در قالب PDF چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 
اشعار جواد شیرمحمدی - عابد و معبودکم ني ام ، کم می نخواهم ای زمين

می ندارم دل برايت در رَهينمی نخواهم بهر اين دارِ فَنا

کم نُمايم اندکی مهر و وفامی نخواهم بهر صَد مُلک و حَشَم

مور گيرم من همان حَب را زِ فَمگَر کنم عمر د ر پِیِ سودا به سر

يا به دُنبال مانم اَندر سيمُ زر


يا که بيش از اين به هر آن کلِّ خلق

در پی حرفم کنند عمری سپريا که صدها بيش از اين مانَم در اين

می نخواهم زنده مانم در زميندِل به سَر دردَش به دَل گويد بِدان

می نخواهم حُبِّ هر چيز غير از آنفکرِ دينُ يادِ الله در نهن

دَم نگردد فارغ از احوال منچون کنم بی يادِ او عُمرم سپر

در که گردد حال نه غير از آن نظر


چون کنم يادش جُدا از اين روان

در که حالی می نبينم غير آن


چونکه بيشتر سير در اين معنا کُنی

حال ديگر غير از اين پيدا کنیچون نگردد حال دِگر از اينکه هست

بی ثمر گردد حَياتت هر چه هست

نظرات

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است ! شما اولین نفر باشید

نظرشما؟
 
 
 
 
 
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir