حاضرین در سایت

ما 40 مهمان آنلاین داریم

امروز

 
پنجشنبه
1397
آذر
22
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir
 

ره نُما بر ما مشاهده در قالب PDF چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 
اشعار جواد شیرمحمدی - شاهد و مشهود

 

 

مي نگارد اين سرآغاز از اَزل

يوم و ايّامی نبودش بی اَجَلاز همان آغاز ، در اين مُنتها

خوب و بد بودش به آخر انتهااز چه سر کردن اين ايّام را

نوشيدن از چه بود ، اين جام رابی خيالی را توان کردَش در اين

در به دُنبال بودن از هر آن و اينبودم و بودند در اين رهگذر

خوردم و خوردند ، بی دلُّ نَظرمی شُدن اين راه بی افکار را

پس چه بودست فرق با احمار راگر به سودايت سُراغ از آن روی

اين بمان ، آخر نه غير از آن رَویيک نظر بر اين و آن چون وا رود

کاروان بينی نه آن بی ما رودآمديم يا رفته يا خواهيم رفت

رَسته ايم يا رسته يا خواهيم رستهستِ ما با نيست، پيمان بسته است

ديده را کورانِ نِسيان ، بسته استخانه بر اين غمکده ، برپا نَبين

جايگاه بينم دِگر ، بر هر جَبينمی ندارم دل به دنبالِ فَنا

مي دهم بر هست ، هستی را بقامن که دل بر او به ديدار بسته ام

از به غيرَش راه بينم ، خسته امدان که عالم را به خيرَش دعوتست

ليک راهش بهر نيکان رَحمتستچون هدايت کرد راهَش را به علم

طی نما اين راه ، با اسبابِ حِلمخود اگر بر آن نُمايی راه اين

می بِخواهی داشتن ، اسلام دينره نُما بر ما صراطی مُستقيم

راهِ انعَمتَ نه راه ضالِمين

 

 

نظرات

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است ! شما اولین نفر باشید

نظرشما؟
 
 
 
 
 
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir